Nieuwe privacywetgevingen zoals de GDPR en de e-Privacy Verordening moeten bedrijven bewuster maken hoe zij met hun data omgaan, of nog beter gezegd die van hun klanten. Voor veel bedrijven zijn deze wetgevingen niet tastbaar, omdat er geen concrete actiepunten in worden vermeldt. De angst om niet te voldoen aan deze wetgevingen en onderhevig te worden aan boetes speelt hierdoor altijd een rol bij een deel van de bedrijven.

Boetes die oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet
In de berichten over de GDPR staan o.a. boetes vermeldt die oplopen tot een bedrag van 20.000.000 miljoen euro,- of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Wees gerust dit betreffen de maximale bedragen en zullen niet standaard gehanteerd worden.

In mijn optiek behoort een wetgeving als de GDPR niet te draaien om de boetes, maar om bewustwording, verantwoordelijkheid en imagoversterking. De kans dat u als bedrijf een miljoenen boete krijgt is gering, maar de kans dat u miljoenen euro’s aan imagoschade oploopt door een eventuele datalek is aanzienlijker.

Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden
Iedereen is wel bekend met de uitdrukking ”Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden”. Dit zelfde geldt ook voor de privacy van uw eigen klanten. Zorg er daarom voor dat u deze respecteert, zoals u dat ook zou verlangen van bedrijven waar uzelf klant bij bent.

Een bedrijf die daar bewust mee bezig is zal zich niet alleen positief differentiëren, maar hoeft zich ook geen zorgen te maken om een eventuele boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.