Het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens wordt in de zorg veelal per e-mail gedaan. Het gaat hier
om privacygevoelige informatie: het uitwisselen moet daarom op een veilige en makkelijke manier gebeuren.
Momenteel voldoen de huidige normen voor mailen in de zorg niet aan de AVG, waardoor het verzenden en
ontvangen van e-mails in de zorg nog niet standaard veilig gebeurt. Het gevolg is dat patiëntgegevens niet
voldoende worden beschermd. En dat maakt de kans op het lekken van deze privacygevoelige gegevens erg groot.

Veilige mail in de zorg

Vanuit het informatieberaad Zorg is op 10 oktober jl. het project “Veilige Mail” gestart. Tot dan was het namelijk nog
niet duidelijk wanneer een e-mail voldoende veilig was. Daarnaast waren veel oplossingen niet makkelijk in gebruik,
waardoor het mailverkeer tussen patiënt en zorgverlener vaak werd bemoeilijkt.
De komst van het project stelt een nieuwe norm, waar e-mailoplossingen aan moeten voldoen. Met deze standaard
kunnen patiëntgegevens veilig worden gedeeld, zowel tussen patiënt en de zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsen
apothekers etc, als zorgverleners onderling.

SmartLockr levert veilige e-mailoplossing in de zorg

Onlangs heeft SmartLockr zich gevoegd bij organisaties die volgens de norm voor veilig mailen in de zorgsector zullen
werken. De norm, ontwikkeld door de NEN, zal in het voorjaar van 2019 worden gepubliceerd.

Met het tekenen van de intentieverklaring, bindt het SmartLockr Data Protection Platform zich aan de eisen die de
nieuwe NEN stelt. Zo komt het platform tegemoet aan de standaard die wordt vereist als het gaat om de mate van
beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zowel onder de nieuwe norm volgens de NEN,
als de vereisten van de AVG: veilig mailen in de zorg is met SmartLockr nu de standaard.