Helsevesen

Vi kan alle være enige om at kommunikasjon i helsesektoren må være sikker. Mange data om personvern er utvekslet daglig mellom pasienter, helsestellinnstitusjoner, familie-leger og helseforsikringsselskaper. Det gjelder komplette pasientfiler og lister over medisiner som du ikke vil at uautoriserte parter skal til å få tilgang til.
Les mer

Webportaler og e-postmeldinger brukes fortsatt til å utveksle disse dataene, og likevel er disse kanalene ikke godt beskyttet eller svært kompliserte å bruke. Dette kan være årsaken til datalekkasje for avsenderen eller mottakeren.
Konsekvensene for pasienten og helsesektoren er betydelige. Som en institusjon, under de nye personvernlovene til GDPR, er du ansvarlig for å ta tiltak for å forhindre at dette skjer.

Med SmartLockr reduserer du databruddrisikoen med 97%. Start med sikker e-post og forhindre at komplette pasientfiler faller i feil hender. Dette vil resultere i at bedriften din og dine kunder driver minst mulig risiko. Interessert i å vite mer om hvordan vi kan sikre kommunikasjonen i organisasjonen din? Ta en titt på vår produktside.