Kommuner

Dessverre vises kommunale kontorer ofte i nyhetene fordi personopplysninger er blitt offentliggjort på grunn av datalekkasje. Tenk på konsekvensene av dette: å bryte medborgernes privatliv er en no-go for et kommunalt kontor. Som kommunekontor vil du bli ansvarlig for datalekkasje og det betyr et skadet rykte, høye kostnader og eventuelt bøter. Dette på toppen av også lider mye negativ publisitet.
Les mer

Innføringen av GDPR betyr at kommunene må være mer forsiktige når de håndterer personopplysninger. I praksis betyr dette at personverns sensitive opplysninger som kopier av ID, fødselsattest og borgerservicenummer må lagres trygt. Men det slutter ikke der. Kommunale tjenestemenn har daglig kontakt med borgere og interessenter der utveksling av dokumenter finner sted. Både bak resepsjonen og i digital form. Den nye lovgivningen sikrer at kommunene kommuniserer sikkert og beskytter utveksling av personopplysninger.

Mange kommunale kontorer bruker en webportal der borgere kan sende dokumenter ved å laste dem opp til en spesialdesignet side. Når innenfor kommunekontoret, deles denne informasjonen ofte med interessenter. I disse tilfellene brukes en sikker e-postkanal ofte ikke, slik at denne sensitive informasjonen fortsatt kan ende opp i det offentlige området. Resultatet? Det er riktig, en datalekkasje.

Med SmartLockr kan du redusere risikoen for datalekkasje med 97%. Begynn å bruke sikker e-post og hindre at personverns sensitive data fra borgerne faller i feil hender. Reduser risikoen så mye som mulig for kommunen, borgere og interessenter. Interessert i å vite mer om hvordan vi kan sikre kommunikasjonen i organisasjonen din? Ta en titt på vår produktside