Nieuwe Europese privacywet: de AVG

Het Europees parlement heeft sinds mei 2018 een nieuwe privacywet aangenomen, de AVG. Hierdoor geldt er in alle Europese landen dezelfde wetgeving als het aankomt op het beveiligen van persoonsgegevens. Wat dit precies betekent, leest u hier.

Deze 3 veranderingen brengt de AVG

1

Wie persoonsgegevens niet goed beveiligt, en zich dus niet aan de nieuwe wetgeving houdt, kan rekenen op een flinke boete. Privacy autoriteiten mogen organisaties namelijk een boete van maximaal 4% van de wereldwijde omzet opleggen. Denk hierbij aan overtredingen zoals het niet beveiligd opslaan van persoonsgegevens, waardoor privacygevoelige gegevens kunnen lekken.

2

Organisaties worden verplicht om met regelmaat de eigen (werk)processen te onderzoeken. Dit betekent dat organisaties die veel privacygevoelige data verwerken, risico’s binnen dit proces zoveel mogelijk moeten beperken. Het is dus belangrijk om alle processen goed te bewaken. Grotere organisaties moeten daarnaast een Chief Privacy Officer aanstellen, oftewel: er moet iemand in het bedrijf zijn die erop toeziet dat het beleid wordt nageleefd.

3

De laatste, en wellicht grootste verandering is dat burgers ‘het recht hebben om vergeten te worden’. Dit houdt in dat Europese burgers het recht hebben om resultaten onder bepaalde voorwaarden uit de zoekmachines te laten verwijderen. Persoonsgegevens mogen dan niet meer worden bewaard, wat voorheen nog wel gebeurde. Burgers krijgen hierdoor meer inspraak en bepalen welke partij wel en niet persoonlijke informatie online mag delen. Het gaat hierbij om alle bedrijven, van tech giganten als Facebook en Google, tot aan lokale tandartsen en het gemeentearchief.

Benieuwd wat veilig mailen binnen uw branche inhoudt?

Kies in onderstaand menu de branche waarin uw werkzaam bent, en lees snel verder

Selecteer uw branche.