Nieuws

Wat zijn persoonsgegevens?

Verschillende regelgevingen omtrent veilige communicatie benadrukken het veilig verwerken van persoonsgegevens. Zo moeten organisaties volgens de AVG de juiste organisatorische maatregelen nemen om gegevens veilig te kunnen gebruiken. Daarnaast geeft de NTA 7516 een...

read more

Eén jaar AVG: hoe staan we er nu voor?

Veel organisaties keken er tegenop: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) op 25 mei 2018. Het zou een belemmering zijn voor de bedrijfsvoering van veel van deze organisaties, omdat het strengere regels met zich meebracht omtrent de...

read more

Waarom e-mailbeveiliging een must is voor uw organisatie

“Voorkomen is beter dan genezen” is een bekend gezegde. En allemaal weten we dat dit ook zeker waar is. Toch blijken we dit nog niet altijd en over toe te passen. Zeker organisaties en overheidsinstellingen niet, als we kijken naar het voorkomen van datalekken. Zo...

read more

Dit zijn de 5 belangrijkste security trends voor 2019

2018 was een belangrijk jaar voor databeveiliging. De introductie van de Europese GDPR, op 25 mei, had grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van vele organisaties. Zo moesten er maatregelen worden getroffen, om aan de privacyregelgevingen volgens de nieuwe norm te...

read more

SmartLockr tekent intentieverklaring Veilige Mail in de zorg

Het uitwisselen van persoonlijke gezondheidsgegevens wordt in de zorg veelal per e-mail gedaan. Het gaat hier om privacygevoelige informatie: het uitwisselen moet daarom op een veilige en makkelijke manier gebeuren. Momenteel voldoen de huidige normen voor mailen in...

read more

e-Privacy Verordening, weer een nieuwe privacywetgeving?

Wat is het verschil tussen de AVG en de e-Privacy Verordening? Waar de AVG zich meer richt op het gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens, richt de e-Privacy Verordening zich meer op de regels omtrent e-mail, cookies en telemarketing. Bureau Brandeis heeft...

read more

Abonneer voor meer artikelen