Nieuws

Het tracken van e-mails volgens de regels: het kan!

Het gebruik van tracking software op persoonlijke e-mails – zonder gerechtvaardigd belang- is in strijd met de AVG . Dat heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onlangs ondervonden. DUO heeft toegegeven software te hebben gebruikt op alle verzonden e-mails naar...

read more

In 5 stappen naar veilig e-mailen

Veilige communicatie is belangrijk als er veel privacygevoelige informatie wordt gedeeld. Dit geldt zeker als het om veilig e-mailen gaat. Helaas is gebleken dat e-mailapplicaties an sich niet de juiste veiligheidsstandaarden hebben die onder de AVG gelden. Werken met...

read more

Wat zijn persoonsgegevens?

Verschillende regelgevingen omtrent veilige communicatie benadrukken het veilig verwerken van persoonsgegevens. Zo moeten organisaties volgens de AVG de juiste organisatorische maatregelen nemen om gegevens veilig te kunnen gebruiken. Daarnaast geeft de NTA 7516 een...

read more

Eén jaar AVG: hoe staan we er nu voor?

Veel organisaties keken er tegenop: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) op 25 mei 2018. Het zou een belemmering zijn voor de bedrijfsvoering van veel van deze organisaties, omdat het strengere regels met zich meebracht omtrent de...

read more

Waarom e-mailbeveiliging een must is voor uw organisatie

“Voorkomen is beter dan genezen” is een bekend gezegde. En allemaal weten we dat dit ook zeker waar is. Toch blijken we dit nog niet altijd en over toe te passen. Zeker organisaties en overheidsinstellingen niet, als we kijken naar het voorkomen van datalekken. Zo...

read more

Dit zijn de 5 belangrijkste security trends voor 2019

2018 was een belangrijk jaar voor databeveiliging. De introductie van de Europese GDPR, op 25 mei, had grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van vele organisaties. Zo moesten er maatregelen worden getroffen, om aan de privacyregelgevingen volgens de nieuwe norm te...

read more

Abonneer voor meer artikelen