De NTA 7516: Veilig e-mailen in de zorg

Binnenkort: NTA 7516 Veilige mail in de zorg

De NTA 7516, de Nederlandse Technische Afspraak, is onlangs geïntroduceerd. Dit is de nieuwe norm voor veilige mail in de zorg,.

Met SmartLockr mailt u veilig volgens deze norm.
Benieuwd hoe? Ontdek het in een gratis demo of trial.

Wat is de NTA 7516?

Wat is de NTA 7516?

De NTA 7516 is de norm die helderheid zal geven over de voorwaarden waar veilige e-mails aan moeten voldoen. De zorgsector heeft namelijk grote behoefte aan het veilig kunnen e-mailen van patiëntgegevens. Standaard e-mail, oftewel e-mail zonder passende technische en organisatorische maatregelen voldoet niet aan de eisen voor veilige e-mail. De NTA 7516 vormt voor zorgprofessionals en de organisaties waar ze in werken een uitgangspunt, waardoor veilige communicatie binnen deze sector mogelijk wordt gemaakt.

Experts uit de zorg en belanghebbenden hebben zich samengevoegd tot een werkgroep, om samen invulling te geven aan de norm. SmartLockr is actief betrokken in deze werkgroep en biedt veilige communicatie aan organisaties in de zorg, volgens de NTA 7516.

Veilig mailen met SmartLockr

SmartLockr is één van de organisaties die de intentieverklaring voor veilig mailen in de zorg heeft getekend. Hiermee bindt het SmartLockr Intelligent Data Protection Platform zich aan de standaard die wordt vereist, als het gaat om integriteit, vertrouwelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de mate van beschikbaarheid.

Hieronder vindt u enkele punten waar het platform aan voldoet:

Awareness onder medewerkers vergroten

Artikel 39 van de GDPR noemt het vergroten van awareness als belangrijke maatregel.

Versleuteld
transport

In artikel 32 staat dat het gebruik van passende encryptie vereist is. Dit betekent dat de inhoud onderweg niet te onderscheppen mag zijn.

Standaard
databeveiliging

Ook moeten medewerkers eenvoudig voor veiligheid kunnen kiezen. Zo schrijft artikel 25, dat veiligheid de standaard moet zijn.

Versleutelde opslag met zero-knowledge

Ook meldt dit artikel dat informatie sterk versleuteld opgeslagen moet zijn, zonder toegang door de leverancier.

Bericht terugtrekken met leesstatus

Bij een fout is het essentieel om een bericht te kunnen terugtrekken, met daarbij inzicht of het bericht al is gelezen. Dit wordt genoemd in artikel 33.

Sterke authenticatie gebruikers

Tot slot stelt artikel 32 ook dat er ‘passende technische maatregelen’ moeten worden getroffen.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de NTA 7516? Houd dan vooral hier de website van het Nederlands Normalisatie-Instituut in de gaten.

Abonneer voor meer artikelen

Abonneer voor meer artikelen