Webportaal

Laat klanten op een veilige manier bestanden naar u toesturen, met een uploadpagina op uw eigen website.

Vindt u het belangrijk om bestanden van externen veilig te ontvangen? Dan kunt u dit gemakkelijk met een beveiligde uploadpagina . Wanneer er bestanden binnenkomen van buitenaf, dan wilt u er zeker van zijn dat dit veilige bestanden zijn is het juiste format.
Met SmartLockr Webportaal is het mogelijk een uploadpagina in te bouwen in uw website of als link in uw e-mailhandtekening, geheel in uw eigen huisstijl. Bestanden kunnen makkelijk worden gedeeld met externe partijen, door deze te uploaden in het webportaal.