Zorginstellingen

Dat communicatie in de zorg beveiligd moet zijn, kunnen we het over eens zijn. Dagelijks worden er namelijk veel privacygevoelige gegevens uitgewisseld, tussen zowel patiënten, zorginstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars. Het gaat hier om complete patiëntendossiers en medicatielijsten, waarvan u niet wilt dat onbevoegden hier toegang tot krijgen.
Lees meer

Nog altijd worden webportalen en e-mails ingezet om deze gegevens met elkaar te delen. Maar vaak zijn deze kanalen ofwel niet goed beveiligd, of te complex in gebruikt. Hierdoor kunt u als ontvanger of verzender te maken krijgen met een datalek.

De gevolgen voor zowel de patiënt als de zorginstelling, zijn enorm. Daarnaast bent u als instelling verantwoordelijk en dient u volgens de nieuwe wetgeving van de AVG, maatregelen te treffen om dit te voorkomen.

Met SmartLockr verkleint u de kans op een datalek al met 97%. Begin met veilig mailen en voorkom dat complete patiëntdossiers in verkeerde handen vallen. Zo lopen zowel uw kantoor als de klanten zo min mogelijk risico.
Benieuwd hoe wij veilige communicatie voor uw organisatie mogelijk kunnen maken? Bekijk dan onze productenpagina.

“De medewerkers zijn blij dat er nu een centrale oplossing is om documenten veilig te versturen.”

Horizon Jeugdzorg & Onderwijs