Zorgorganisaties

Organisaties in de zorg en patiënten communiceren steeds vaker digitaal en delen daarbij veel informatie. Vaak zijn het gevoelige gegevens zoals uitslagen van onderzoeken, verslagen, verwijzingen en geplande en eerdere afspraken. Informatie waarvan zowel u als organisatie, als ook de patiënt, niet wilt dat deze in verkeerde handen valt. De digitale veiligheid is dan ook van groot belang. Sterker nog, nieuwe normen zoals de NTA 7516 en de Wvggz verplichten u als organisatie om maatregelen te nemen die veilige informatie uitwisseling mogelijk maken. Weet u al wat u moet doen om aan deze normen te voldoen?
“63% van alle datalekken door menselijke fouten”

Meeste datalekken in de zorg

Daar waar niet veilig wordt gecommuniceerd, is de kans op een datalek altijd aanwezig. En dat laten de cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens ook zien: in 2018 zijn er 20.881 meldingen gedaan van datalekken. En de meeste datalekken? Die komen uit de zorg, want met 29% is deze sector verantwoordelijk voor de meeste datalekken. Hier komen deze datalekken vandaan:

 • Apotheken en huisartsen 27%
 • Ziekenhuizen 24%
 • Zorgstichtingen en bevolkingsonderzoek 9%
 • Zorgverzekeraars 6%
 • Jeugdzorg 6%
 • GGZ-instellingen 6%
 • Overig 22%

 • Opvallend in de statistieken is het grootste type datalek: het verzenden van gegevens naar de verkeerde ontvanger. Anders dan men wellicht denkt komen de meeste datalekken, ruim 63%, door menselijke fouten. Dit gaat om het toevoegen van een verkeerd e-mailadres of het versturen van de verkeerde bijlage naar een ontvanger. Het niet op de juiste manier verwerken van privacygevoelige informatie is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kan grote gevolgen hebben. Hier bent u als organisatie verantwoordelijk voor.

  Wist u dat… de NTA 7516, de nieuwe norm voor organisaties in de zorg, organisaties verplicht om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen? Voor meer informatie over de NTA 7516, kunt u hier kijken.

  “De medewerkers zijn blij dat er nu een centrale oplossing is om documenten veilig te versturen.”

  Horizon Jeugdzorg & Onderwijs